خلاصه‌ای از وضعیت جهانی محصولات تراریخته تجاری درانتهای سال ۲۰۱۱ میلادی

نویسنده: کلایو جیمز، بنیانگذار و رئیس ISAAA-
تقدیم به یک میلیارد نفر مردم فقیر و گرسنه جهان و بقای آن‌ها-
مترجم: بهزاد قره‌یاضی، رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران-ادامه افزایش سطح زیر کشت جهانی محصولات تراریخته پس از ۱۵ سال رشد چشمگیر همزمان با عبور جمعیت جهان از مرز ۷ میلیارد نفر

نویسنده: کلایو جیمز، بنیانگذار و رئیس ISAAA
تقدیم به یک میلیارد نفر مردم فقیر و گرسنه جهان و بقای آن‌ها
مترجم: بهزاد قره‌یاضی، رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران
 

ادامه افزایش سطح زیر کشت جهانی محصولات تراریخته پس از ۱۵ سال رشد چشمگیر همزمان با عبور جمعیت جهان از مرز ۷ میلیارد نفر

با توجه به فواید گسترده محصولات تراریخته، سطح زیر کشت جهانی این نوع محصولات در سال۲۰۱۱میلادی نیز با رشد چشمگیر ۸ درصدی، معادل ۱۲ میلیون هکتار افزایش یافت و از ۱۴۸ میلیون هکتار در انتهای سال ۲۰۱۰ به ۱۶۰ میلیون هکتار در انتهای سال ۲۰۱۱ میلادی رسید.
رشد ۹۴ برابری سطح زیر کشت محصولات تراریخته از ۷/۱ میلیون هکتار در سال ۱۹۹۶ میلادی به ۱۶۰ میلیون هکتار در انتهای سال ۲۰۱۱ میلادی محصولات تراریخته را به عنوان سریعترین فناوری مورد پذیرش زراعی در تاریخ معاصرتبدیل کرده است.
مهمترین شاهد مدعای محصولات تراریخته این است که بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۱ میلادی میلیون‌ها کشاورز در ۲۹ کشور جهان بیش از ۱۰۰ میلیون تصمیم مستقل برای کشت و یا کشت دوباره محصولات تراریخته‌ای را اتخاذ کرده‌اند که سطح زیرکشت تجمعی محصولات آن‌ها طی سا‌ل‌‌های یاد شده ۲۵/۱ میلیارد هکتار بوده است. یک دلیل اصلی که موجب جلب اعتماد کشاورزان به این فناوری می‌شود این است که محصولات تراریخته فواید پایدار اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی قابل توجهی دارند.
از۲۹ کشورکشت کننده محصولات تراریخته درسال ۲۰۱۱،نوزده کشوردرحال توسعه و۱۰کشور صنعتی و پیشرفته بودند. ده کشور برتر هر کدام بیش از یک میلیون هکتار از مزارع خود را به کشت محصولات تراریخته اختصاص داده‌اند. این کشورها پایه و اساس توسعه سطح زیرکشت و تنوع محصولات تراریخته در آینده محسوب می‌شوند.
در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۷/۱۶ میلیون کشاورز با رشد ۸ درصدی معادل ۳/۱ میلیون نفره به کشت محصولات تراریخته اقدام کردند. قابل توجه اینکه،‌ بیش از ۹۰ درصد این کشاورزان (۱۵ میلیون نفر) جزو کشاورزان خرده پا و فقیر کشورهای در حال توسعه بودند. کشاورزان هرگز ریسک نمی‌کنند با این حال در سال ۲۰۱۱ هفت میلیون کشاورز چینی و هفت میلیون کشاورز دیگر هندی به کشت پنبه تراریخته مقاوم به آفات (پنبه Bt) در سطح ۵/۱۴ میلیون هکتار اقدام کردند.
کشورهای درحال توسعه حدود ۵۰ درصد سطح زیرکشت محصولات تراریخته در سال۲۰۱۱را به خود اختصاص دادند و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۲ از کشورهای صنعتی پیشی بگیرند. در سال ۲۰۱۱ سرعت رشد و سطح زیر کشت افزایش یافته محصولات تراریخته در کشورهای در حال توسعه (به ترتیب ۱۱ درصد معادل ۸٫۲ میلیون هکتار) دو برابر کشورهای صنعتی (به ترتیب ۵ درصد یا ۳٫۸ میلیون هکتار) بود.  
محصولات تراریخته دارای بیش از یک صفت بهبود یافته (ژن‌های هرم بندی شده) یکی از ویژگی‌های دیگر محصولات ترایخته در سال ۲۰۱۱ بود. دوازده کشور در سال ۲۰۱۱ محصولات تراریخته دارای بیش از یک یا دو صفت را به زیر کشت بردند که از این میان ۹ کشور در حال توسعه بودند. در این سال ۲/۴۲ میلیون هکتار یا بیش از یک چهارم سطح زیر کشت گیاهان تراریخته در دنیا به گیاهان تراریخته دارای دو یا چند صفت بهبود یافته اختصاص یافت. در حالی که در سال ۲۰۱۰ سطح زیر کشت این قبیل گیاهان ۲/۳۲ میلیون هکتار یا ۲۲ درصد از ۱۴۸ میلیون هکتار بود.
پنج کشور در حال توسعه پیشتاز تولید کننده محصولات تراریخته در سال ۲۰۱۱ کشورهای هندوستان و چین در آسیا، برزیل و آرژانتین در آمریکای جنوبی و آفریقای جنوبی در قاره آفریقا هستند که در مجموع ۴۰ درصد از جمعیت جهان که تا سال ۲۱۰۰ می‌تواند به ۱/۱۰ میلیارد نفر برسد را در خود جای داده‌اند.
برای سومین سال پیاپی برزیل موتور توسعه کشت محصولات تراریخته در جهان بود. این کشور بیش از هر کشور دیگری در سال ۲۰۱۱ سطح زیر کشت محصولات تراریخته خود را افزایش داد که معادل ۲۰ درصد یا ۹/۴ میلیون هکتار رشد در مقایسه با سال ۲۰۱۰ را نشان می‌دهد. سیستم کریدور چالاک برزیل در سال ۲۰۱۱ تجاری سازی ۶ محصول تراریخته جدید را به تصویب رساند که مشتمل است بر نوعی لوبیای مقاوم به ویروس محلی که توسط یک مرکز پژوهشی دولتی برزیل به نام EMBRAPA مرکز همکاری‌های تحقیقات کشاورزی برزیل تولید شده است.
آمریکا با سطح زیر کشت بیش از ۶۹ میلیون هکتار همچنان در صدر کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته دنیا قرار دارد. بیش از ۹۰ درصد تمام محصولاتی که نوع تراریخته آن در آمریکا وجود دارد (ذرت، سویا، پنبه و کلزا). در سال ۲۰۱۱ تراریخته هستند. کشت یونجه تراریخته متحمل به علف کش راندآپ در سطح ۲۰۰ هزار هکتار دوباره از سر گرفته شد و ۴۷۵ هزار هکتار هم به زیر کشت چغندر قند متحمل به علف کش رفت. خربزه درختی مقاوم به ویروس آمریکا در دسامبر سال ۲۰۱۱ برای مصرف تازه خوری و غذایی در ژاپن مجوز دریافت کرد.
هندوستان دهمین سال کشت پنبه تراریخته متحمل به آفات را با عبور از سطح زیر کشت ده میلیون هکتار (برای اولین بار) و ثبت رکورد ۶/۱۰ میلیون هکتاری که ۸۸ درصد سطح زیر کشت ۱/۱۲ میلیون هکتاری پنبه را از آن خود کرده است جشن گرفت. بهره‌مندان اصلی این تحول ۷ میلیون کشاورز کوچکی بودند که به طور متوسط هر کدام ۵/۱ هکتار زمین دارند. هندوستان از محل کشت پنبه تراریخته مقاوم به آفات در طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ معادل ۴/۹ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۰ به تنهایی ۵/۲ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است.
در چین، ۷ میلیون کشاورز خرده‌پا که به طور میانگین هر کدام نیم هکتار پنبه‌کاری دارند ۹/۳ میلیون هکتار پنبه تراریخته مقاوم به آفات کشت کردند که ۵/۷۱ درصد سطح زیر کشت کل پنبه چین را شامل می‌شود. تجاری سازی برنج تراریخته موسوم به برنج طلایی (دارای ویتامین آ) در فیلیپین که انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ به تصویب برسد از اهمیت خاصی برای چین برخوردار خواهد بود.
مکزیک ۱۶۱۵۰۰ هکتار پنبه تراریخته را به زیر کشت برد که برابر با ۸۷ درصد سطح زیر کشت کل پنبه این کشور و ۱۷۸ درصد بیشتر از ۵۸۰۰۰ هکتار سطح زیر کشت پنبه تراریخته سال ۲۰۱۰ این کشور است. هدف مکزیک خودکفایی در پنبه و کشت ذرت تراریخته مقاوم به آفات در استان‌های شمالی برای کاهش واردات گران قیمت ۱۰ میلیون تنی ذرت است.
آفریقا پیشرفت‌های خوبی در زمینه نظارت داشته است. آفریقای جنوبی، بورکینافاسو و مصر روی‌هم‌رفته به رکورد ۵/۲ میلیون هکتار سطح زیر کشت محصولات تراریخته دست یافتند و سه کشور دیگر آفریقایی کنیا، نیجریه و اوگاندا هم آزمایش‌های مزرعه‌ای محصولات تراریخته را به اجرا درآوردند.
شش کشور عضو اتحادیه اروپایی به رکورد ۱۱۴۴۹۰ هکتاری کشت محصولات تراریخته دست یافتند که ۲۶ درصد بیش از سال ۲۰۱۰ بود. دو کشور دیگر اروپایی هم سیب زمینی تراریخته موسوم به آمفلورا را به زیر کشت بردند.
محصولات تراریخته بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰ از راه‌های زیر به امنیت غذایی، پایداری تولید و تغییر آب و هوا کمک کرده‌اند: افزایش تولیدات زراعی به ارزش ۴/۷۸ میلیارد دلار، تامین محیط زیست بهتر از طریق کاهش مصرف ۴۴۳ میلیون کیلوگرم ماده موثر حشره‌کش‌های شیمیایی، کاهش تولید ۱۹ میلیارد کیلوگرم گاز کربنیک تنها در سال ۲۰۱۰ که معادل حذف حدود ۹ میلیون اتوموبیل از جاده‌هاست، حفظ تنوع زیستی از طریق صرفه جویی در کشت ۹۱ میلیون هکتار زمین و کمک به رفع فقر از طریق کمک به ۱۵ میلیون کشاورز خرده‌پایی که جزو فقیرترین مردم جهان محسوب می‌شوند. محصولات تراریخته ضروری هستند اما تحمیلی نیستند. عملیات زراعی خوب مانند تناوب و مدیریت مقاومت برای محصولات تراریخته هم همچون محصولات سنتی ضروری هستند.
برای توسعه بیوتکنولوژی در کشورهای کوچک و فقیر در حال توسعه و اتحادیه اروپایی، به مقررات و سیستم‌های نظارتی مبتنی بر دانایی که در عین اطمینان بخش بودن زحمت آفرین هم نباشند نیازی فوری است.
ارزش جهانی بذرهای تراریخته در سال ۲۰۱۱ در حدود ۱۳ میلیارد دلار و ارزش محصول نهایی تراریخته ۱۶۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده شده است.
چشم انداز آینده تا سال ۲۰۱۵ و پس از آن امیدوار کننده به نظر می‌رسد: افزایش تا ده کشور جدید تولید کننده محصولات تراریخته، تولید اولین ذرت تراریخته متحمل به خشکی که برای سال ۲۰۱۳ در آمریکای شمالی و حدود ۲۰۱۷ در آفریقا برنامه ریزی شده است، تولید برنج تراریخته دارای ویتامین آ (برنج طلایی) که برای سال ۲۰۱۳/۲۰۱۴ در فیلیپین برنامه ریزی شده است، تولید ذرت تراریخته و به دنبال آن برنج تراریخته در چین که قابلیت کشت در عرصه حدود ۳۰ میلیون هکتار را دارد. محصولات تراریخته می‌توانند با افزایش بهره‌وری از طریق همکاری بخش دولتی و خصوصی – مانند تولید ذرت تراریخته متحمل به خشکی در آفریقا که مورد حمایت موسساتی مانند بنیاد بیل و ملیندا گیتس است – به تحقق هدف توسعه هزاره با هدف کاهش فقر به نصف در سال ۲۰۱۵ کمک کند.
"سرویس بین المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی" (ISAAA) نیز همچون طرح پیشنهادی نوامبر ۲۰۱۱ بنیاد گیتس به گروه ۲۰ بر سه اصل تبادل دانش، خلاقیت و مشارکت تاکید دارد.

اطلاعات بیشتر در خلاصه شماره ۴۳ ISAAA با عنوان "وضعیت جهانی محصولات تراریخته تجاری سازی شده در سال ۲۰۱۱" نوشته کلایو جیمز ارائه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای http://www.isaaa.org مراجعه و یا با مرکز آسیای جنوب شرقی ISAAA با شماره تلفن ۴۹۵۳۶۷۲۱۶-۰۰۶۳ یا با پست الکترونیک info@isaaa.org تماس حاصل کنید.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.