skip to Main Content

پرداخت دو برابری تمام وام ها به دانشجویان بیوتکنولوژی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: تمام وام ها، به دانشجویان رشته‌های هسته‌ای، نانو یا بیوتکنولوژی دو برابر دانشجویان عادی پرداخت می شود. به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از مهر، ذوالفقار یزدان مهر در خصوص پرداخت وام هسته‌ای گفت: وام دانش هسته ای به دانشجویانی که در رشته‌های تحصیلی اولویت‌دار مثل هسته‌ای، نانو یا بیوتکنولوژی در حال تحصیل هستند، تعلق می گیرد.

رئیس صندوق رفاه خبر داد:

پرداخت دو برابری تمام وام ها به دانشجویان بیوتکنولوژی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: تمام وام ها، به دانشجویان رشته‌های هسته‌ای، نانو یا بیوتکنولوژی دو برابر دانشجویان عادی پرداخت می شود.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از مهر، ذوالفقار یزدان مهر در خصوص پرداخت وام هسته‌ای گفت: وام دانش هسته ای به دانشجویانی که در رشته‌های تحصیلی اولویت‌دار مثل هسته‌ای، نانو یا بیوتکنولوژی در حال تحصیل هستند، تعلق می گیرد.

وی افزود: پرداخت وام دانش هسته ای همچنان برقرار بوده و پرداخت می شود. هرتعدادی از دانشجویان که تقاضای وام دانش هسته‌ای داشته باشند، تا دو برابر وام دانشجویان معمولی، بدون سقف پرداخت می‌شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: تمام وام های موجود به دانشجویان هسته ای دو برابر دانشجویان عادی پرداخت می‌شود.

وام دانش هسته‌ای به دانشجویانی که در رشته‌های تحصیلی اولویت‌دار مثل هسته‌ای، نانو یا بیوتکنولوژی در حال تحصیل هستند، تعلق می‌گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
جستجو