skip to Main Content

مهندسی ژنتیک

این اصطلاح به طور کلی شامل فنون تجربی متنوعی می‌شود برای ایجاد مولکول‌های دی.ان.ای که حامل ژن‌های جدید یا ترکیبی نو از ژن‌ها است و معمولا برای شبیه‌سازی به سلول میزبان القا می‌شود.[۱] در واقع مهندسی ژنتیک فرایند اصلاح ژنتیک…

مهندسی ژنتیک

این اصطلاح به طور کلی شامل فنون تجربی متنوعی می‌شود برای ایجاد مولکول‌های دی.ان.ای که حامل ژن‌های جدید یا ترکیبی نو از ژن‌ها است و معمولا برای شبیه‌سازی به سلول میزبان القا می‌شود.[۱]

در واقع مهندسی ژنتیک فرایند اصلاح ژنتیک برای ایجاد موجودی است که دارای ویژگی‌های وراثتی مورد نظر باشد. این اصلاح ژنتیک به دو روش سنتی و جدید انجام می‌شود:

۱٫ روش سنتی با عنوان اصلاح سلولی که مشتمل بر کشت سلول‌های هاپلوید و دورگه‌گیری از سلول‌های جسمی (سوماتیک)؛ و

۲٫ اصلاح مولکولی که مشتمل بر ساخت مولکول‌های دی.ان.ای نوترکیب مصنوعی و القای آن از طریق یک وکتور به سلول یا اندام میزبان است.

رویکرد دوم با عنوان فناوری دی.ان.ای نوترکیب شناخته می‌شود.[۲]

منابع:

[۱]. J. M. Lackie et al., The Dictionary of Cell and Molecular Biology, Academic Press, 2007, p. 471.

[۲]. A. D. Smith et al., Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology, Oxford University Press, 2000, p. 259.

برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top
جستجو