skip to Main Content
نویسنده: مزدافر مومنی
این کتاب در ۱۸ گفتار تنظیم شده و هدف اصلی از نگارش آن، ارایه راهکار عملی، ساده، ارزان و همگانی برای پایان دادن به بخشی از رنج‌های امروز بشر است.
گفتار اول کتاب، با معرفی کلی از وضعیت کنونی کره زمین، زمین را به انسانی ۴۶ ساله تشبیه کرده و تبیین می‌کند که انسان تنها در مدت زمان کوتاهی که از عمرش روی کره زمین می‌گذرد چگونه از این بهشت، یک آشغال‌دانی کامل ساخته است.
گفتار دوم کتاب، گرمایش جهانی را که علت آن گرم شدن جو زمین به دلیل اثر گلخانه‌ای است، بزرگترین تهدید برای حیات در سیاره زمین معرفی کرده است.
گفتار سوم، ۸۰ درصد گازهای مخرب گلخانه‌ای را برخلاف تصور عامه، ناشی از دامپروری می‌داند و می‌گوید که موثرترین عملی که ما می‌توانیم برای نجات حیات…..

حق تکثیر: تهران، معین،۱۳۹۱

Back To Top
جستجو