بایگانی دسته بندی

مصاحبه

مهندسی ژنتیک دستکاری در بشر نیست

مهندسی ژنتیک شاخه ای از علم است که با تمام خدماتی که به بشر ارائه کرده است همواره در مجامع مختلف چالش برانگیز بوده است. دکتر بهزاد قره یاضی متخصص مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی در این باره با اعتماد گفت و گو کرده است.

مهندسی‌ژنتیک مانعی برای کاهش تنوع زیستی/جریانات رسانه ای زیست فناوری را غیرعلمی و کاذب نشان می دهند

رئیس انجمن ژنتیک معتقد است مهندسی ژنتیک گیاهی می تواند در مدیریت شرایط اقلیمی همچون خشکی و شوری بسیار توانمند ظاهر شود. وی از اجماع قاطع جامعه علمی در ارتباط با سلامت محصولات تراریخته خبر داد.

قفل مافیای واردات بر تولید داخلی تراریخته!

مرجع ملی ایمنی زیستی از ارائه اسناد ارتباط جریان ضد مهندسی ژنتیک و تراریخته با خارج کشور به مقامات امنیتی و قضایی خبر داد و گفت: مخالفان تولید ملی محصولات تراریخته تلاش زیادی کرده‌اند این موضوع را سیاسی کنند که خوشبختانه موفق نشده‌اند.

برخی بانک های ژن را ملک مطلق خود می‌دانند

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران با توجه به دستاوردهای اخیر مرکز ملی ذخایر ژنتیک و زیستی ایران و برای آشنایی بیشتر با این مرکز ، مصاحبه‌ای را با دکتر ابوالحسن شاهزاده فاضلی ترتیب داد. این گفتگو را با عنوان "نقش و اهمیت ذخایر ژنتیک ایران و معرفی مرکز ملی ذخایر ژنتیک ایران"  می‌خوانیم. برای دیدن متن کامل مصاحبه…

لابی واردات، مانع بزرگ تجاری سازی فناوری

دکتر بهزاد قره یاضی، رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور، در گفت و گو با علمنا به مسائل گوناگون مالی پژوهش و فناوری در کشورپرداخته است. جدول ۱۴، جدولی اختصاصی برای افزیش بودجه پژوهشی کشور بود که جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست های کلی علم و فناوری تنظیم شد. سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۴ پس…