آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۱/۲۳

تبلیغات انتخاباتی ریشه وعده های موسمی تولید ستیز

عبدالحسین طوطیایی*- وعده "آوردن نفت بر سر سفره مردم" بدون تردید آغاز شیوه ای موهن و جدید از تبلیغات ریاست جمهوری بود که بدعت آن در سال 1384 گذاشته شد. وعده ای که سرانجام و با اجرایی شدن یارانه های نقدی هم از منزلت مردم فرو کاست و هم جایگاه ریاست جمهوری را تا حد یک شرکت و تولید تجاری مانند مواد شوینده و ...... به پایین…

108 میلیون نفر از مردم جهان از عدم امنیت غذایی حاد رنج می برند

طبق گزارش جهانی بحران غذا که اخیرا منتشر شده است با وجود تلاش های جمعی و گسترده سازمان های بین المللی برای رسیدگی به چالش های غذا، 108 میلیون نفر در سال 2016 در 48 کشوری که با بحران غذا رو به رو هستند در معرض خطر عدم امنیت غذایی حاد بوده و یا با آن مواجه شده اند. این آمار نسبت به سال 2015، که 80 میلیون نفر بود رشد معنی…