آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۶/۰۹

کلانتری: مخالفت با تراریخته علمی نیست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص علت برخی ادعاها درباره مضر بودن مواد تراریخته گفت: حرف‌هایی را یک نفر دلش می‌خواهد می‌زند و آن حرف‌ها بزرگ می‌شود.