بایگانی برچسب

مرزعه تا چنگال

نقدی بر راهبرد از مزرعه تا چنگال اتحادیه اروپا از منظر اقتصادی

سیاستمداران جهان تحت تاثیر شعارها و هشدارهای زیست محیطی به سوی رویکرد کشاورزی ارگانیک و برنامه­های حدف مطلق آفت­کش­ها، علف­کش­ها و کود های شیمیایی گرایش پیدا کرده اند. درحالی که عواقب اقتصادی، سیاسی و امنیتی این تغییر رویکرد به طور دقیق مورد مطالعه قرار نگرفته است. در برخی از کشور­ها مانند سریلانکا که دچار ضعف عقلانیت…