آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۹/۰۷

سلامت محصولات ژنتیک مانند محصولات کشاورزی سنتی است

همایش محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، چهارم آذرماه به میزبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان برگزار شد. دراین همایش یک روزه در مجموع 60 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که از این تعداد 12 مقاله کلیدی برای سخنرانی انتخاب شدند. به گفته دبیر این همایش، در تمام…

نقش فناوری تراریخته در سلامت انسان

دکتر محمود نظری پنجشنبه در همایش "محصولات تراریخته در خدمت تولید غذای سالم حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار" گفت: پیشرفت‌های صورت گرفته مانند دستگاه‌های آزمایشگاهی دقیق و روش‌های موثر انتقال ژن، ویرایش ژنوم با دقت و اطمینان بالا آینده بسیار روشنی را برای مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری مدرن نوید می‌دهد. با توجه به…