بایگانی برچسب

ابوالفضل شاه‌بیگ

ارائه آثار پژوهشی بیوتکنولوژی دانش آموزان استان البرز در نمایشگاه استعدادهای درخشان

رئیس اداره استعدادهای درخشان البرز در نمایشگاه آثار علمی پژوهشی استعدادهای درخشان استان البرز گفت: آثار دانش آموزان در حوزه‌های علوم انسانی، فیزیک، انیمیشن، کامپیوتر، نانو تکنولوژی و زیست فناوری به نمایش درآمد.