برای پیشنهاد موضوع، ارسال مطلب، ارسال تبلیغات و گزارش هر گونه اختلال در سایت با مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران در ارتباط باشید.

فرم تماس

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]

اطلاعات تماس

 • تلفن تماس

  ۰۲۶-۳۲۷۰۱۱۳۸

 • فکس

  ۰۲۶-۳۲۷۰۱۱۳۸

 • ایمیل

  info@irbic.ir

 • نشانی پستی

  کرج، میدان شهید فهمیده، بلوار زکریای رازی، مجموعه موسسات تحقیقاتی کشاورزی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دفتر مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران

 • کد پستی

  ۱۳۱۵۷۹۵۸۱۱