برای پیشنهاد موضوع، ارسال مطلب، ارسال تبلیغات و گزارش هر گونه اختلال در سایت با مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران در ارتباط باشید.

فرم تماس

اطلاعات تماس

[info_list position=”right” style=”circle with_bg” icon_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” icon_color=”#00a6c1″ font_size_icon=”23″ icon_border_style=”dashed” icon_border_size=”1″ border_color=”#00a6c1″ eg_br_style=”none”][info_list_item list_title=”تلفن تماس” list_icon=”Defaults-phone”]۰۲۶-۳۲۷۰۱۱۳۸[/info_list_item][info_list_item list_title=”فکس” list_icon=”Defaults-fax”]۰۲۶-۳۲۷۰۱۱۳۸[/info_list_item][info_list_item list_title=”ایمیل” list_icon=”Defaults-envelope-o”]info@irbic.ir[/info_list_item][info_list_item list_title=”نشانی پستی” list_icon=”Defaults-map-marker”]کرج، میدان شهید فهمیده، بلوار زکریای رازی، مجموعه موسسات تحقیقاتی کشاورزی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دفتر مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران[/info_list_item][info_list_item list_title=”کد پستی” list_icon=”Defaults-location-arrow”]۱۳۱۵۷۹۵۸۱۱[/info_list_item][/info_list]