آرشیو روزانه

۱۳۸۹/۰۸/۳۰

محصولات تراریخته تحولی عظیم را در کشاورزی جهان پدید آورده است.

بوروکراسی حاکم بر برخی وزارتخانه‌ها: غیبت ایران دربرخی از مذاکرات ایمنی زیستی. دكتر غلامرضا صالحي جوزاني رييس بخش تحقيقات بيوتكنولوژي ميكروبي و ايمني زيستي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي با اعلام این مطلب در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی در مورد پنجمین اجلاس متعاهدین پروتکل کارتاهنا به سوالات ما…

خلوت ژنتیک

مسئوليت اخلاقي و وظيفه والدين جنین ايجاب مي کند كه همراه با مجموعه سيستم بهداشتي از همه امكانات براي تامين سلامت و سعادت آتي جنين (انسان آينده) تلاش نمايند. حال سؤال اينجاست كه عدم استفاده والدين و يا عدم توجيه والدين به استفاده از آزمايشات مولكولی براي تشخيص نارسايي هاي شديد و يا خفيف ژنتيك در جنين، از نظر اخلاقي و…