آرشیو روزانه

۱۳۸۹/۱۱/۲۸

همکاری علمی دوجانبه ایران و پاکستان

دکتر عطا‌ءالرحمن مشاور علمی نخست وزیر پاکستان، رئیس آکادمی علوم پاکستان و رئیس COMSTECH که به صورت ویدئوکنفرانس در کارگاه بین‌المللی بیوتکنولوژی برای توسعه اقتصادی سخن می‌گفت ضمن تشریح پیشرفت‌های علمی پاکستان گفت متاسفانه در جهان اسلام حتی یک دانشگاه نداریم که جزو صد دانشگاه اول جهان باشد.

رهبری و دکتر احمدی نژاد مشوقین اصلی توسعه علمی کشورند

دکتر سید مهدی سیدی معاون پژوهشی معاونت علم وفناوی ریاست جمهوری که به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی در کارگاه بین‌المللی بیوتکنولوژی برای توسعه اقتصادی در اسلام آباد پاکستان سخن می‌گفت با اظهار این مطلب افزود:...

ایران دارای برترین قانون ایمنی زیستی جهان/کشورهای اسلامی در استفاده از مهندسی ژنتیک عقب افتاده‌اند

دکتر بهزاد قره‌یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی که به عنوان سخنران مدعو در کارگاه بین‌المللی بیوتکنولوژی برای توسعه سخنرانی می‌کرد ضمن مرور وضعیت بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه با ارائه آماری اعلام کرد که ایران از جنبه تولید مقالات علمی نمایه شده در ISI در حوزه مهندسی ژنتیک کشاورزی در صدر…