آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۰۱/۱۹

استفاده از شخصیت‌های کارتونی برای انتقال مفاهیم مهندسی ژنتیک کشاورزی در هندوستان

اجلاس سالیانه مراکز اطلاعات بیوتکنولوژی کشورهای آسیایی با برگزاری اجلاس یک روزه ارتباط با مردم در محل بیوپلیس سنگاپور با حضور روسای مراکز بیوتکنولوژی و همراهان آنها پایان یافت. یک از سخنرانان این مراسم دکتر چاودری از هندوستان بود که در گزارشی در مورد پیشرفت‌های هندوستان .....