آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۰۶/۲۰

عقد تفاهم همکاری بین دانشگاه تبریز و انجمن ایمنی زیستی: توسعه مهندسی ژنتیک و همکاری‌های بین المللی

در حاشیه همایش بیوتکنولوژی ایران، دانشگاه تبریز و انجمن ایمنی زیستی ایران تفاهم نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن طرفین برای توسعه همکاری های علمی داخلی و بین المللی در زمینه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی خواهند پرداخت.