آرشیو روزانه

۱۳۹۰/۰۹/۱۰

حداد عادل: هویت ما یکی به دین اسلام است و یکی به زبان فارسی/اولین هم‌اندیشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و انجمن‌های علمی حوزه پزشکی برای واژه گزینی

اولین هم‌اندیشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و انجمن‌های علمی برای واژه گزینی در حوزه‌های تخصصی صبح روز نهم آذرماه برگزار شد. در این جلسه علاوه بر دکتر حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ...