آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۱/۱۹

برگزاری شورای ملی ایمنی زیستی/شورای ملی ایمنی زیستی تحقیقات را از شمول نظارت‌های دست‌ و پا‌گیر مستثنی کند

دكتر بهزاد قره‌ياضي رئيس انجمن ايمني زيستي كه خود بنيان‌گذار شوراي ملي ايمني زيستي كشور محسوب و سابقه اولين رياست دبيرخانه اين شورا در رزومه وي ديده مي‌شود ضمن ابراز نگراني از اينكه بيش از دو سال از تصويب قانون ايمني زيستي در مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ آن مي‌گذرد ولي ...