آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۳/۱۲

گیاهان چگونه خود را خنک می‌کنند.

ترجمه: نغمه عبیری- نتایج پژوهشی جدید در دانشگاه بریستول نشان می‌دهد که گیاهان در دمای بالا با افزایش طول ساقه خود موجب خنک شدن برگ‌ها می‌شوند. تیم پژوهشی ...