آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۳/۲۹

سومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی ایران سیزدهم تا پانزدهم شهریور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش واحد مرکز خبر- مشهد، مسئول دبیرخانه سومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی ایران گفت: "ارائه آخرین دستآوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید ملی و تجهیزات مرتبط با بیوتکنولوژی از محورهای اصلی این همایش است." خانم حسینی با اشاره به اینکه ...