آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۴/۰۴

همکاری بیمارستان کودکان و شرکت فناوری‌های زیستی برای افزایش پژوهش ژنوم کودکان بیمار بوسیله توالی‌یاب (Ion Proton)

ترجمه و تنظيم: نسرین مسعودزاده، آزمایشگاه فنآوری آنزیم، بخش بیوشیمی انستیتو پاستور ایران- شرکت فناوري‌هاي زيستي (Life Technologies) امروز اعلام کرد با بیمارستان کودکان جهت پیشبرد پژوهش ژنوم کودکان بیمار، بوسیله رديف یاب Ion Proton همکاری کرده است.