آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۴/۱۳

یکی از مشکلات توسعه بیوتکنولوژی کشور برخی مدیران منصوب خانم سلطانخواه معاون علم و فناوری ریاست جمهوری است

تهیه و تنظیم: نغمه عبیری- دکتر بهزاد قره‌یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی که در نشست تخصصی "بررسی سیاست‌های راهبردی بیوتکنولوژی پزشکی" شرکت کرده بود با اعلام این نظر گفت: "من می‌خواهم در مورد چالش‌های پیش‌رو در حوزه بیوتکنولوژی صحبت کنم و ...

دو فصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

تهیه و تنظیم: سمیرا کهک- اولین شماره دوفصل‌نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی مربوط به بهار و تابستان 1391 به چاپ رسیده است. دوفصل‌نامه علمی پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی اولین نشریه علمی-پژوهشی در حوزه‌ی ...