آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۵/۳۱

خلق گیاهانی با لیگنین کم برای تولید سوخت زیستی

تهیه و تنظیم: نغمه عبیری- دانشمندان بخش انرژی آزمایشگاه ملی بروکهاون آمریکا (BNL) آنزیم جدیدی را تولید کرده‌اند که به طور موثری بر روی پیش‌سازهای مصنوعی لیگنین که جزء دیواره سلول‌های گیاهی هستند و باعث می‌شوند که زیست‌توده (بیوماس) گیاهی به سختی شکسته شود تاثیر می‌گذارد.