آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۶/۰۵

آئین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی نباید مزاحمتی برای پژوهش ایجاد و موجب مهاجرت پژوهشگران شود.

مصاحبه: نغمه عبیری، مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران- مقدمه: دکتر عبدالحسین شاهوردی معاون پژوهشی پژوهشگاه رویان چهره شناخته شده‌ای در جامعه علمی کشور است. وی از افراد موثری است که همراه زنده‌یاد مرحوم دکتر کاظمی نقش تعیین کننده‌ای در توسعه پژوهشگاه رویان و ...