آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۶/۲۰

ورود هیئت اعزامی از سوی مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به موسسه بین المللی تحقیقات برنج

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران هیئت 9 نفره اعزامی از سوی مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران و انجمن ایمنی زیستی و انجمن بیوتکنولوژی عصر دیروز وارد فیلیپین شده و در میهمانسرای ویژه این موسسه مستقر شدند.