آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۱۲/۰۷

به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری(اسفند 1391)

انجمن بیوتکنولوژی- در سال 1366 در کشاکش جنگ تحمیلی و با وجود اینکه چشم اندازی برای خاتمه جنگ وجود نداشت، مردانی مصمم و دورانديش در دولتی که ریاست آن را مقام معظم رهبری بر عهده داشتند، ايجاد مرکز ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مطرح و مصوب کردند. برای تامین نیروی انسانی متخصص و ...