آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۲/۰۳

جلسه کمیته علمی روز چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392 برگزار نخواهد شد.

با تشکر از اعضای محترم کمیته علمی دو همایش هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ایمنی زیستی و ضمن عرض پوزش به دلیل اینکه مهلت دریافت مقالات تا 10 اردیبهشت ماه تمدید شده است دومین جلسه کمیته علمی روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه سال 1392 برگزار نخواهد شد.

بیست داروی پرفروش در سال 2012

ترجمه و تنظیم: آرزو متقی- در مقاله حاضر لیست 20 داروی پرفروش سال 2012 قابل مشاهده است. اطلاعات فروش داروها عموما از خود شرکت‌های تولید کننده به دست آمده است. در لیست زیر علاوه بر نام تجاری دارو، نام ژنریک آن وهمچنین نام شرکت تولید کننده، مشخصات دارو، زمان اخذ تاییدیه از ...