آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۲/۱۹

برای اولین بار حضور تیم پژوهشی سوخت‌های زیستی در دو همایش

تهیه و تنظیم: لیلا سرمدی- در دومین نشست خبری هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی، دکتر میثم طباطبایی عضو هئیت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و سرپرست تیم پژوهشی توسعه سوخت‌های زیستی در این جلسه در حضور خبرنگاران گفت: تیم پژوهشی توسعه سوخت‌های زیستی یکی از تاثیرگذارترین تیم…