آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۸/۰۸

مطالبه متخصصین برای بازگشت شایسته‌سالاری در عرصه مدیریت بیوتکنولوژی

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران- جمعي از اعضای هيأت مديره‌ی انجمن‌های علمی مرتبط با زيست‌فناوری كشور شامل انجمن بيوتكنولوژی، زراعت و اصلاح نباتات، ژنتيك، زيست‌شناسی، و ايمني زيستی با دكتر وحيد احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ديدار و پيرامون مسائل مرتبط با زيست‌فناوری كشور گفتگو كردند...