آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۱۱/۰۲

موسیقی پروتئین‌ها

ترجمه: نغمه عبیری- فیلسوفان پيش از اين در مورد موسیقی کرات صحبت کرده بودند، ایده‌ای که معتقد بود حرکات اجرام آسمانی یک منطق اصولی را بیان می‌کنند و اینکه اندازه‌گیری‌های نجومی و روابط ریاضی با بسیاری از نواها در ارتباط هستند. امروز نوع دیگری از این هماهنگی ...

از دیگران بیاموزیم: سخاوتمندی فقیرترین کشور جهان در سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری‌های نو در کشاورزی

تهیه و تنظیم: نغمه عبیری- بر اساس خبری که چندی پیش منتشر شد پرو 180 میلیون دلار برای پروژه‌های نوآوری کشاورزی اختصاص داده است. در این خبر آمده است که وزارت کشاورزی برنامه‌های نوسازی را برای کمک به کشاورزان در بسیاری از مناطق پرو کلید زده است...