آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۱۱/۳۰

شایعه انتصاب دکتر پژمان آزادی به ریاست پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران

بر اساس شایعات قوی حکم ریاست دکتر پژمان آزادی به عنوان رئیس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران از سوی دکتر اسکندر زند، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی صادر شده و قرار است شنبه معارفه وی انجام شود...