آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۰۲/۱۲

پاسخ ‌متخصصان به متداول‌ترین سوالات مصرف‌کنندگان در مورد محصولات تراریخته

ترجمه: نغمه عبیری- مرکز پاسخ‌دهی به سوالات در مورد محصولات تراریخته (GMO Answers) برای شناسایی متدوال‌ترین سوالات مصرف‌کنندگان در مورد موجودات تغییریافته ژنتیک (تراریخته) یک نظرسنجی را در آمریکا انجام داده است. آنها 10 سوال متداول‌تر و در پی آن پاسخ‌هایی را ...