آرشیو روزانه

۱۳۹۳/۰۲/۱۳

استفاده از نانوحسگرها برای کمک به تجسم حرکت و توزیع هورمون تنش گیاهی

ترجمه: نغمه عبیری- زیست‌شناسان دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو موفق به تجسم حرکت آبسزیک اسید (ABA)، هورمون گیاهی مهم مسئول رشد و مقاومت به خشکی، شدند. ردیابی مستقیم ABA به پژوهشگران اجازه داد تا درک بهتری از تعامل‌های پیچیده مربوط به ABA، زمانیکه گیاه تحت ...