آرشیو روزانه

۱۳۹۴/۰۳/۱۹

دکتر محمود تولایی به ریاست انجمن ژنتیک ایران برگزیده شد.

تهیه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- دکتر محمود تولایی به ریاست انجمن ژنتیک ایران برگزیده شد. وی دانشیار و رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم (عج) است. از سوابق دکتر تولایی می‎توان به سرپرستی تیم نقشه راهبردی پزشکی مولکولی ایران و عضویت در ...