آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۴/۰۱

قائم مقام پژوهشکده بیوتکنولوژی: منتقدان محصولات تراریخته، اسناد علمی ارایه کنند

ایرنا- قائم مقام پژوهشکده بیوتکنولوژی استفاده از دانش‎های نوین مانند فناوری زیستی را برای ایجاد گونه‎های مقاوم به بیماری و خشکسالی و کاهش مصرف سموم شیمیایی موثر دانست و با استناد به تایید این محصولات از سوی مجامع بین‎المللی، از منتقدان خواست مستندات علمی خود را ارایه کنند. موج رسانه‎ای درباره خطرات کشت و واردات…