آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۶/۰۳

بررسی نحوه انتقال ژن و کشت باکتری در پژوهشگاه مهندسی ژنتیک

ایسنا - از سوی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‎فناوری کارگاه آموزشی تکنیک‌های مولکولی از 14 شهریور ماه جاری برگزار می‌شود. دوازدهمین دوره آموزشی تکنیک‌های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی با عنوان «ژن تا پروتئین»، از 14 تا 17 شهریور از سوی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار می‌شود. در این دوره آموزشی که برای…

سیب زمینی ۸ هزار سال پیش تراریخته شد

مهر - نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که گیاه سیب‌زمینی شیرین یک گیاه تراریخته است که ۸ هزار سال قبل از طریق انتقال یک ژن از یک باکتری خاکزی تراریخته شده است. مسعود توحیدفر با بیان اینکه به رغم وجود فواید زیاد محصولات تراریخته در حوزه زیست محیطی و نیز افزایش ۱۸۰ میلیون هکتاری سطح زیر کشت آن به دلیل روند رو به رشد جمعیت…