آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۶/۰۷

انتقاد شدید ۲ وزیر در جلسه شورای ملی ایمنی زیستی

مهر - این جلسه به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و برای اولین بار با حضور همه وزرا و ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست در هفته جاری برگزار شد. این جلسه به منظور بررسی چرایی عدم ابلاغ نقض آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی و ارائه گزارش دستگاه‎های عضو برگزار شده بود و عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست و…