آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۶/۰۹

صحبت از ضرر گیاهان تراریخته مثل صحبت از خطرات هواپیما است

مهر- عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: صحبت از ضرر و زیان گیاهان تراریخته به همان اندازه غیرمنطقی، غیرعلمی و غیرعقلانی است که بگوییم استفاده از هواپیما خطرناک است. کتایون زمانی با بیان اینکه تحقیق و پژوهش در زمینه تولید گیاهان تراریخته ظرف دو دهه اخیر در کشور با موانع و چالش های بسیاری مواجه بوده است،…

توسعه کشاورزی پایدار و امنیت غذایی با محصولات تراریخته

مهر - کارشناس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی معتقد است که با محصولات تراریخته، کشاورزی پایدار توسعه می یابد و از سوی دیگر سلامت و امنیت غذایی تامین می شود. لیلا سرمدی گفت: فناوری مهندسی ژنتیک و دستاوردهای آن طی بیست سال گذشته، باعث تغییر و تحول اساسی در وضعیت کشاورزی و محیط زیست دنیا شده است. وی افزود: طبق آخرین گزارش…