آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۷/۱۲

صداوسیما و داوری‌های سلیقه‌ای

شرق - هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند در وادی یکسویه‌نگری راه به جایی ببرد و در دنیای ارتباطاتی امروز، اگر صداوسیما بخواهد چنین کند، فقط بار بزرگی از هزینه بر شانه مردم می‌گذارد؛ مردمی که در واکنشی خاموش، ناگزیر تن به هر کانال بی‌کیفیت ماهواره‌ای خواهند داد. در یک سال اخیر نیز که مخالفت‌های سلیقه‌ای با فراورده‌های کشاورزی…