آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۹/۱۳

شایعه و دروغ، موانع اقتصادی شدن دانش در ایران

پونه پورامینی - آمریکایی‌ها موفق شده‌اند از باکتری مواد شوینده و سوخت تولید کنند. در دانشگاه امیرکبیر توانسته‌اند با عوامل بیولوژی یا باکتری‌ها لجن صنعتی حاصل از فعالیت کارخانه‌های تولید رنگ شیمیایی را تصفیه کنند و مانع آسیب پساب‌های صنعتی به محیط‌ زیست شوند و در پژوهشی دیگر آب آلوده به فلزات سنگین و سموم شیمیایی به…