آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۱۲/۰۱

استفاده از فناوری های نوین لازمه تامین نیاز های فردای جهان

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از آفتاب - بابک ناخدا، متخصص ژنتیک گیاهی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی ایمنی زیستی، در نشست تخصصی بیوتکنولوژی هنری به گستردگی زندگی که به همت ستاد توسعه زیست فناوری برگزار شد در ارتباط با وضعیت جهانی محصولات تراریخته اظهار داشت: در حال حاضر 18 میلیون کشاورز در 28 کشور جهان محصولات…