آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۱۲/۱۳

دفتر آزمایشگاه‌های مرکز رشد زیست‌فناوری یزد در قشم دایر می‌شود

مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد عنوان کرد: استقرار شرکت های زیر مجموعه مرکز رشد زیست فناوری یزد در پارک زیست فناوری خلیج فارس می تواند منجر به ارائه خدمات بیشتر و تامین منابع مالی شرکت ها شود. عباس باقی اخذ مجوزهای بین‌المللی با وجود تحریم‌ها را یکی دیگر از مزیت‌های استقرار در پارک زیست فناوری خلیج…