آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۱۲/۱۴

نظام سلطه با نظریه «جنگ احساسات» جنجال‌ها علیه محصولات تراریخته را مدیریت می‌کند

دکتر مهدی معلی در همایش تخصصی «زیست فناوری و مهندسی ژنتیک در تولید دانش بنیان» در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز با اشاره به شیوه استکبار برای ایجاد انحصار در مهندسی ژنتیک از طریق هراس افکنی گفت: پرفسور دومنیک مویسی استاد دانشگاه هاروارد نظریه «جنگ احساسات» را مطرح کرده که بر اساس آن استکبار با بررسی و تحلیل احساسات…

با ژنتیک گیاهی می‌توان به جنگ خشکسالی رفت؟

بنیانگذار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران می‌گوید: آمریکایی ها با تولید ذرت تراریخته مقاوم به خشکی به جنگ خشکی در مناطق ذرت کاری خود رفتند. کشورهای افریقایی همین محصول را به عنوان برگ برنده ای برای نجات خود از قحطی و گرسنگی انتخاب کردند. دکتر بهزاد قره یاضی بنیانگذار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران که به…

تولید غذا بر لبه پرتگاه

شهروند - ذخایر آب پشت سد ترکیه از رود فرات حدود دو برابر تمام ذخایر سدهای ایران است مقابل ورود دانش به مزارع ایران با ادعاهای عوامانه و سیاسی‌کاری مقاومت می‌کنند. ترکیه مرگ کشاورزی ایران را نزدیک‌تر می‌کند. کشور همسایه ایران که از نظر منابع آبی یکی از برخوردارترین کشورهای منطقه به‌شمار می‌آید، حالا دست‌درازی به منابع…

مخالفت با محصولات تراریخته، مبنای علمی و قانونی ندارد

دیده بان علم ایران - رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز معتقد است در شرایطی که عمده بذرها و محصولات کشاورزی وارداتی به کشور تراریخته هستند، جلوگیری از تولید داخلی این محصولات بدون هیچ مبنای قانونی و علمی تنها به سود واردکنندگان خواهد بود. به گزارش دیده‌بان علم ایران، دکتر علیرضا افشاری فر که در افتتاحیه همایش تخصصی…

آینده از آن کسانی است که سهم بیشتری از علم و تکنولوژی ببرند

فرصت امروز - جدال میان علم و جهل نه مختص جغرافیای مکان است و مربوط به کشور و منطقه خاص می شود و نه جغرافیای زمان را در بر می گیرد و به یک دوره یا عصر در زمانی مشخص اختصاص دارد. جدال و نزاع میان علم و جهل از ابتدای پیدایش بشر بوده و همچنان حتی با پیشرفت علم و دانش و در زمانه ای که به انفجار تکنولوژی مشهور است نیز وجود…