آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۱۲/۱۵

دغدغه اصلی جریان ضد فناوری زیستی، حفظ بازار انحصاری غرب است

ایسنا - رییس انجمن ژنتیک ایران معتقد است نگرانی اساسی جریان های ضدفناوری زیستی، تنازع بقای قدرت و حفظ انحصار غرب است که سعی دارد با دامن زدن به فناوری هراسی در جامعه از یک سو و وضع پروتکلها و مقررات محدودکننده از سوی دیگر از دستیابی کشورهای دیگر خصوصا ایران به این فناوری ها جلوگیری کنند. به گزارش ایسنا، دکتر محمود…

ارتقای ارزش غذایی محصولات با فناوری تراریخته

برنامه «۱۸۰ درجه» روز گذشته به گفتگو درباره محصولات تراریخته با شرکت سمیرا کهک دبیر شورای مشورتی مرجع ملی ایمنی زیستی و آزاد عمرانی عضو هیات رئیسه انجمن صنفی ارگانیک ایران روی آنتن شبکه افق رفت. سمیرا کهک در این برنامه عنوان کرد: آمارها نشان می‌دهد کشت محصولات تراریخته در جهان با موفقیت همراه بوده است و برای مثال هم…

مخالفت با فناوری در کشاورزی، زمینه ساز افول ایران

افزایش بهره وری در اقتصاد و تولید بدون استفاده از فناوری، تنها نابود کردن منابع طبیعی کشور را به دنبال دارد. این در حالی است که در طول تاریخ عده ای همواره با تکنولوژی های جدید به مخالفت برخاسته اند. از گالیله که مجبور به انکار چرخیدن زمین به دور خورشید شد تا هر پدیده نو ظهوری که در کشور خودمان وارد شد. امروز نیز…