آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۱۲/۱۸

مرزهای بین علوم را برداشته‌ایم

حسین بهاروند رئیس پژوهشگاه رویان با اعلام تولید موش و گورخرماهی تراریخته گفت: علم مانند آب روان است و دنیا نیز در حال حرکت است و ما نیز باید همراه آن حرکت کنیم تا عقب نمانیم. رئیس پژوهشگاه رویان چهارشنبه در حاشیه اولین مدرسه زمستانی سلول‌های بنیادی استان بوشهر افزود: این پژوهشگاه مرزهای بین علوم را برداشته و درآن…