آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۱۲/۱۹

بیوتکنولوژی تعیین‌کننده آینده کشورها است

رئیس انجمن علمی بیوتکنولوژی ایران با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به حوزه بیوتکنولوژی به ویژه تولید محصولات تراریخته برای نجات کشور از مصرف سموم زیانبار، بحران آب و افزایش دما گفت: خوشبختانه برای تولید بومی این محصولات در کشور در سطح ملی تصمیمات خوبی گرفته شده است. دکتر سیروس زینلی در نشست علمی نقش بیوتکنولوژی در اصلاح…