آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۱/۱۷

عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در فهرست دانشمندان برتر

دکتر قاسم حسینی سالکده، معاون پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در فهرست دانشمندان برتر پایگاه استنادی تامسون رویترز در زمره یک درصد اول دانشمندان پراستناد جهان در حوزه بیولوژی و بیوشیمی معرفی شد. به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، از بین دانشمندان برتر جهانی…