آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۱/۱۹

کارگاه بین المللی مهندسی ژنتیک و ویرایش ژنومی گیاه در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی آغاز به کار کرد

کارگاه تئوری و عملی مهندسی ژنتیک و ویرایش گیاهی ژنوم به همت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و با همکاری موسسه تحقیقات ژنتیک گیاهی و گیاهان زراعی لایبنیتز آلمان از امروز آغاز به کار کرد و به مدت سه روز در محل پژوهشکده در حال برگزاری خواهد بود. مدرس این دوره که با استقبال اعضای هیات علمی، محققان و دانشجویان مراکز…