آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۱/۲۶

کشاورزی و فناوری از گذشته تا امروز

پیشرفت شگرف کشاورزی و افزایش مستمر عملکرد در این بخش در 150 سال گذشته مدیون علوم و نوآوری‌های روز بوده است. اگر کشاورزان جهان به شیوه کشاورزی در سال 1961 ادامه می‌دانند و عملکرد کشاورزی در همان سطح باقی مانده بود، هم اکنون حدود یک میلیارد زمین بکر را برای کشاورزی از بین می‌بردیم تا میزان تولید فعلی را داشته باشیم. در…