آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۲/۰۹

نیشکر تراریخته برای تولید سوخت زیستی و قند بیشتر

یک تیم تحقیقاتی دانشگاه ایلینوی از طریق مهندسی ژنتیک، نیشکر را برای تولید روغن در برگ و ساقه خود به منظور تولید سوخت زیستی اصلاح کرد. این نیشکر اصلاح شده ژنتیکی همچنین به طور قابل توجهی قند بیشتری نسبت به شاهد تولید می‌کند. به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از زیست‌فن، گیاهان دومنظوره که توانایی تولید قند و…